شنبه - چهارشنبه 8 تا 18

رسوب زدایی برج خنک کننده (کولینگ تاور)

رسوب زدایی برج خنک کننده برای کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی روش‌های مختلفی برای رسوب گیری برج خنک کننده وجود دارد. فرایند رسوب‌گذاری به‌سبب تبخیر و فراهم‌کردن محلول در آب …

بیشتر بخوانید

رسوب زدایی دیگ بخار چیست؟

رسوب زدایی دیگ بخار یک روشی برای ازبین‌بردن رسوب‎‌‌های تشکیل شده بر روی تأسیسات و لوله‌‎ها و جداره منبع است. از اصلی‌ترین اقدامات برای رسوب زدایی سیستم‌های مبدل حرارتی استفاده از رسوب گیر دیگ بخار …

بیشتر بخوانید

سختی گیر الکترونیکی چیست؟

سختی گیر الکترونیکی دستگاهی است شامل مجموعه‌ای از سختی گیرهای فیزیکی بوده که به آن رسوب زدای الکترونیکی گفته می‌‌‌‌شود. رسوب گیر الکترونیکی با به‌کاربردن میدان مغناطیسی بر آب و بدون کوچک‌ترین تغییر شیمیایی در …

بیشتر بخوانید